banner z logami

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Dolnośląskim. Działania projektowe kierowane są do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 3 województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu, organizujemy w dniach 30 września do 02 października 2016 r. festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego 2016 r. pod hasłem „Wielkopolska kusi !Latoś nad jeziora Głusi!”. Będzie to ponadregionalna impreza rekreacyjna, aktywizująca i integrująca osoby z 3 województw.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowany jest w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zachód słonca