banner z logami

Informacje i zapisy:

W ramach projektu organizujemy w dniach 30 września do 2 października 2016 r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gwarek”, 62-561 Ślesin, ul. Leśna 5, Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, pod hasłem „Wielkopolska kusi! Latoś nad jeziora Głusi!”.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Dla członków Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, w siedzibach Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

Uwaga: Zapisy od 6 do 20 września 2016 r.

Uwaga: uczestnicy imprezy będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenia kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowany jest w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zachód słonca