banner z logami

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „Wielkopolska kusi! Latoś nad jeziora Głusi! – festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego 2016”.

Projekt realizowany jest przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych (lider projektu) w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Opolskim i Polskim Związkiem Głuchych Oddział Dolnośląski . Działania projektowe kierowane są do osób niepełnosprawnych słuchowo zamieszkujących teren 3 województw: dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu organizujemy w dniach 30 września do 2 października 2016 r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Gwarek”, 62-561 Ślesin, ul. Leśna 5 Festyn rekreacyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, pod hasłem „Wielkopolska kusi! Latoś nad jeziora Głusi!”.

mapa Ślecin

W programie festynu liczne atrakcje: rozgrywki sportowe, zwiedzanie wraz z przewodnikiem okolic wyjazd do Lichenia oraz wspólna kolacja integracyjna dla osób z wadą słuchu – uczestników projektu z 3 województw.

Informacje o zapisach przekażemy w późniejszym terminie.

Uwaga: uczestnicy imprezy będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w projekcie i dostarczenia kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowany jest w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zachód słonca